ADI-COM SOFT software pentru institutiile bugetare
ADI-COM SOFT
Adi-Com Soft | Software pentru institutiile bugetare
Adi-Com SoftDespre NoiProduse si ServiciiAngajariDownloadContact
Esti aici: | Produse si servicii | PrezentareContabilitate | Centralizarea informatiilor referitoare la buget |

Informații rapide
Calculator dobanzi.msi
Ver: 1.0
Modificat 4/3/2023 10:18:55 AM

......

........................................

Asistenta Online.exe
Ver: 15.1
Modificat 1/8/2020 12:11:27 PM

......

........................................

Expert Bugetar 2024.exe
Ver: 2024.7.9.4129
Modificat 7/9/2024 2:02:42 PM

......

........................................

Expert Bugetar 2023.exe
Ver: 2024.5.29.4121
Modificat 5/29/2024 11:29:58 AM

......

........................................

Centralizator buget 2024.exe
Ver: 2024.5.29.4121
Modificat 5/29/2024 11:44:44 AM

......

........................................

Centralizator buget 2023.exe
Ver: 2024.5.29.4121
Modificat 5/29/2024 11:30:58 AM

......

........................................

Dare de seama Trim 2 2024.exe
Ver: 2024.7.1.752
Modificat 7/1/2024 8:43:33 AM

......

........................................

Centralizator dds Trim 2 2024.exe
Ver: 2024.7.1.752
Modificat 7/1/2024 8:45:05 AM

......

........................................

Salarii 2010.exe
Ver: 2024.7.22.1046
Modificat 7/22/2024 5:59:24 AM

......

........................................

Dare de seama lunara.exe
Ver: 2024.2.1.746
Modificat 2/1/2024 12:36:27 PM

......

........................................

Centralizator dare de seama lunara.exe
Ver: 2024.2.1.746
Modificat 2/1/2024 12:37:50 PM

......

........................................

Centralizator cheltuieli de personal.exe
Ver: 2024.2.1.72
Modificat 2/1/2024 7:38:25 AM

......

........................................

Cheltuieli de personal.exe
Ver: 2024.2.1.95
Modificat 2/1/2024 7:41:58 AM

......

........................................

Buget multianual.exe
Ver: 2023.11.15.81
Modificat 11/15/2023 1:49:43 PM

......

........................................

ACS Firebird Backup.msi
Ver: 23.12.405
Modificat 12/4/2023 8:05:54 AM

     Link-uri utile
  activari
      http://www.activari.sediu.ro
  suport tehnic
      http://www.tech.sediu.ro
  ftp over http
      http://www.ftp.sediu.ro                  
   

eXpert Bugetar - Contabilitate

Bun gasit in pagina pentru prezentarea programului de contabilitate eXpert Bugetar. eXpert Bugetar este cel mai raspandit si cel mai puternic program de contabilitate bugetara din Romania. Gasiti in continuare detalii cu privire la modul de functionare a programului. Va invitam sa cititi descrierile sumare ale facilitatilor si, acolo unde intalniti elemente interesante, va invitam sa cititi descrierea detaliata.
Centralizarea informaţiilor referitoare la BUGET
 
Operaţiuni efectate de utilizator:
     -  prelucrarea bugetului instituţiei, pe surse de finanţe
     -  operarea rectificărilor bugetare
     -  exportul datelor către instituţia care centralizează
 
Operaţiuni şi documente efectuate automat de aplicaţie:
     -  buget local
     -  bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii
     -  bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii/transferul de la bugetul local
     -  bugetul privind veniturile şi cheltuielile evidenţiate ăn afara bugetului local
     -  bugetul fondurilor externe nerambursabile
     -  bugetul din credite externe sau interne
     -  situaţia privind veniturile detaliate pe capitole şi subcapitole
     -  situaţia privind cheltuielile detaliate pe ordonatori secundari / terţiari de credite, capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe
     -  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe ordonatori de credite şi capitole, conform anexelor prezentate la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi la rectificările bugetare
     -  Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean centraliat (conform formularelor Ministerului Finanţelor Publice, cu detalierea pe trimestre) şi pe fiecare ordonator principal / terţiar de credite
     -  Comunicările bugetului iniţial şi a bugetelor rectificative pe ordonatori de credite şi cu detalierea pe trimestre
     -  detalierea bugetului pe articole şi alineate pe fiecare capitol, ordonator de credite principal/terţiar, precum şi a detalierii centralizatoare pe părţi şi total buget propriu
     -  limitele de venituri şi cheltuieli stabilite pe ordonatori de credite (zilnice, lunare, trimestriale şi anuale), detaliate conform clasificaşiei bugetare
     -  întocmirea fişelor de cont pentru fiecare:
         - sursă de venit şi deschideri de credite centralizatoare
         - dispoziţie bugetară şi categorie de cheltuieli
         - ordonator de credite centralizat, cu detalierea pe capitole şi titluri de cheltuieli
         - ordonator şi ordine de plată, cu detalierea pe capitol, pe luni, trimestre, semestre şi an
     -  execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli
     -  lista de investiţii a bugetului propriu al Consiliului Judeţean şi a ordonatorilor secundari/terţiari de credite, cu defalcarea pe lucrări în continuare şi noi, detalierea altor cheltuieli de investiţii
     -  execuţia obiectivelor de investiţii trimestriale şi anuale pentru bugetul propriu al Consiliului Judeţean cu defalcarea pe trimestre, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe atât pe anul în curs cât şi estimări pe următorii ani; probabilitatea evidenţierii acestui buget pe fiecare ordonator de credite
     -  formularul de deschideri de credite pentru ordonatorul principal şi ordonatorii secundari/terţiari de credite, precum şi formular centralizator care vor fi prezentate Trezoreriei (care să cuprindă sursele de finanţare a cheltuielilor) - introducerea sumelor în formular va genera şi completarea formularului privind limitele de venituri şi cheltuieli şi fişele de cont centralizatoare şi pe fiecare ordonator de credite

contact | 2000 - 2024 © Adi-Com Soft Srl. Toate drepturile rezervate.
eXpert bugetar | Contabilitate bugetara |