ADI-COM SOFT software pentru institutiile bugetare
ADI-COM SOFT
Adi-Com Soft | Software pentru institutiile bugetare
Adi-Com SoftDespre NoiProduse si ServiciiAngajariDownloadContact
Esti aici: | Produse si servicii | PrezentareContabilitate | Centralizarea situatiilor financiare trimestriale |

Informații rapide
Calculator dobanzi.msi
Ver: 1.0
Modificat 4/3/2023 10:18:55 AM

......

........................................

Asistenta Online.exe
Ver: 15.1
Modificat 1/8/2020 12:11:27 PM

......

........................................

Centralizare buget 2023.exe
Ver: 2023.10.6.4076
Modificat 10/6/2023 11:51:09 AM

......

........................................

Expert Bugetar 2023.exe
Ver: 2023.10.6.4076
Modificat 10/6/2023 11:50:09 AM

......

........................................

Dare de seama trim 3 2023.exe
Ver: 2023.10.4.738
Modificat 10/4/2023 7:47:10 AM

......

........................................

Centralizator Dare de seama trim 2 2023.exe
Ver: 2023.10.4.738
Modificat 10/4/2023 7:48:25 AM

......

........................................

Buget Multianual.exe
Ver: 2023.11.15.81
Modificat 11/15/2023 1:49:43 PM

......

........................................

Salarii 2010.exe
Ver: 2023.12.11.1000
Modificat 12/11/2023 9:03:29 AM

......

........................................

Dare de seama lunara.exe
Ver: 2023.2.1.726
Modificat 2/1/2023 7:35:56 AM

......

........................................

Centralizator dare de seama lunara.exe
Ver: 2023.2.1.726
Modificat 2/1/2023 7:37:05 AM

......

........................................

Centralizator cheltuieli de personal.exe
Ver: 2023.1.31.68
Modificat 1/31/2023 1:01:47 PM

......

........................................

Cheltuieli de personal.exe
Ver: 2023.1.31.91
Modificat 1/31/2023 12:54:35 PM

......

........................................

Impozite si taxe 2022.exe
Ver: 2.0.8.7640
Modificat 4/1/2022 6:33:58 AM

......

........................................

Impozite si taxe 2021.exe
Ver: 2.0.8.7619
Modificat 1/3/2022 12:00:21 PM

     Link-uri utile
  activari
      http://www.activari.sediu.ro
  suport tehnic
      http://www.tech.sediu.ro
  ftp over http
      http://www.ftp.sediu.ro                  
   

eXpert Bugetar - Contabilitate

Bun gasit in pagina pentru prezentarea programului de contabilitate eXpert Bugetar. eXpert Bugetar este cel mai raspandit si cel mai puternic program de contabilitate bugetara din Romania. Gasiti in continuare detalii cu privire la modul de functionare a programului. Va invitam sa cititi descrierile sumare ale facilitatilor si, acolo unde intalniti elemente interesante, va invitam sa cititi descrierea detaliata.
Centralizarea situaţiilor financiare trimestriale
 
Operaţiuni efectate de utilizator:
     -  exportul datelor către insituţia care centralizează
 
Operaţiuni şi documente efectuate automat de aplicaţie:
a) Bilanţul
b) Contul de rezultat patrimonial - detaliat pe activităţi
     - din bugetul local
     - integral din venituri proprii
     - din venituri proprii şi subvenţii/transferuri de la bugetul local
     - din venituri evidenţiate în afara bugetului local
     - din fonduri externe nerambursabile
     - din credite interne sau externe
c) Cont de execuţie
c.1. venituri, pentru activităţi finanţate
     - din bugetul local
     - integral din venituri proprii
     - din venituri proprii şi subvenţii/transferuri de la bugetul local
     - din venituri evidenţiate în afara bugetului local
     - din fonduri externe nerambursabile
     - din credite interne sau externe
c.2. cheltuieli : contul de execuţie detaliat pe capitol, subcapitol, articol. şi aliniament, pentru activităţi finanţate:
     - din bugetul local
     - integral din venituri proprii
     - din venituri proprii şi subvenţii/transferuri de la bugetul local
     - din venituri evidenţiate în afara bugetului local
     - din fonduri externe nerambursabile
     - din credite interne sau externe

d) Situţia floxurilor de trezorerie - pe tipuri de displonibilităţi
e) situaţia activelor fixe
f) Situaţia trimestrială şi anual a creanţelor şi datoriilor pe surse de finanţare
g) Situaţia trimestrială a plăţilor restante pe surse de finanţare
h) Situaţia privind numărul de salariaţi pe fiecare tip de buget, pe capitole bugetare
i) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice finanţate de la bugetul local (de stat) din trimestrul ___, pe baza căreia se generează automat ntele contabile pentru preluarea cheltuielilor ordonatorilor de redite din subordine
     - realizează exportul automat al dării de seamă contabile în formatul impus de Direcţia Generală a Finanţelor publice, cu generarea pe suport magnetic a fişierelor necesare centralizării la această instituţie

contact | 2000 - 2023 © Adi-Com Soft Srl. Toate drepturile rezervate.
eXpert bugetar | Contabilitate bugetara |